Literatur på dansk om Thomas Mann

Det Danske Thomas Mann Selskab

 

Litteratur på dansk om Thomas Mann

 

Bibliografi udarbejdet af Morten Dyssel

i samarbejde med Tommy Dupont Hansen og Flemming Zimling

 

Andersen, Vilhelm: ”Forord”, i: Thomas Mann: Huset Buddenbrook, 2 bind, på dansk ved L. Stange, Gyldendal, 1903, første bind, s. 5-12

 

Barfoed, Niels: ”Indledning”, i: Thomas Mann: Mellem Kultur og Politik. Taler og Essays 1926-53, udvalg og indledning ved Niels Barfoed, på dansk ved Mogens Boisen, Gyldendal, 1965, s. 7-20

 

Barfoed, Niels: ”Borgeren, kunstneren og djævelen. Thomas Mann: Lübeck som åndelig livsform”, i: N.B.: Ajourføringer. Litterær Kritik i Udvalg ved Jørgen Elbek, Fremads Fokusbøger, 1966, s. 12-16 [oprindelig bragt i Information, 21.3.1964]

 

Barfoed, Niels: ”Du må ikke elske. Thomas Mann: Dr. Faustus”, i: N.B.: Ajourføringer. Litterær Kritik i Udvalg ved Jørgen Elbek, Fremads Fokusbøger, 1966, s. 16-22 [oprindelig bragt i Perspektiv (7) 1958]

 

Barfoed, Niels: ”Fader Mann. Monika Mann: Vergangenes und Gegenwärtiges”, i: N.B.: Ajourføringer. Litterær Kritik i Udvalg ved Jørgen Elbek, Fremads Fokusbøger, 1966, s. 22-28 [oprindelig bragt i Berlingske Tidende, 11.6.1957]

 

Barfoed, Niels: ”Udsat for Thomas Mann. Georg Lukacs: Essays on Thomas Mann”, i: N.B.: Ajourføringer. Litterær Kritik i Udvalg ved Jørgen Elbek, Fremads Fokusbøger, 1966, s. 28-32 [oprindelig bragt i Politiken, 23.2.1965]

 

Barfoed, Niels: ”Thomas Mann”, i: Fremmede digtere i det 20. århundrede, bd. I, redigeret af Sven Møller Kristensen, G•E•C Gads Forlag, 1967, s. 181-201

 

Bergsten, Gunilla og Stefan Bergsten: ”Thomas Mann: ’Hvor jeg er, er også den tyske Kultur”, i: Verdens Litteratur Historie, bd. 10, redigeret af F.J. Billeskov Jansen, Hakon Stangerup og P.H. Traustedt, Politikens Forlag, 1973, s. 377-393

 

Boisen, Mogens: ”Forord”, i: Thomas Mann: Doktor Faustus. Den tyske komponist Adrian Leverkühns liv, fortalt af en ven, på dansk ved Mogens Boisen, 3. udgave, Gyldendal, 2003, s. 7-10

 

Bradbury, Malcolm: ”Thomas Mann”, i: M.B.: Da litteraturen blev moderne. Ti store forfattere, dansk udgave ved Lisbeth og Hans Hertel, Gyldendal, 1989, s. 121-149

 

Breitenstein, Jørgen: ”Forord”, i: Thomas Mann: Lübeck som aandelig Livsform, indledt og oversat af Jørgen Breitenstein, Steen Hasselbalchs Forlag, 1964, s. 7-20

 

Bugge, David og Ole Morsing (red.): Thomas Mann i syv sind, Forlaget Anis, 2007

 

Bukdahl, Jørgen: ”Sygdommen til døden. Thomas Mann”, i: J.B.: Spejling og Realitet, Gyldendal, 1962, s. 216-240

 

Davidsen, Axel: ”Forord”, i: Thomas Mann: Tyskland og Tyskerne. Taler og Essays 1936-1947, oversat af Axel Davidsen, Det Danske Forlag, 1948, s. 5-7

 

Elkjær, Niels: ”Thomas Mann og Nazismen”, i: Gads danske Magasin 40 (1946), s. 511-524

 

Engberg, Jytte: ”Thomas Mann: Huset Buddenbrook”, i: Den moderne roman, redigeret af Tage Skou-Hansen, Fremad, 1963, s. 7-26

 

Fauth, Søren R.: ”Kunstneren mellem vindbøjtleri, narcissisme og dekadence – Felix Krull. En svindleres bekendelser, i: Thomas Mann i syv sind, redigeret af David Bugge og Ole Morsing, Forlaget Anis, 2007, s. 183-207

 

Feldvoss, Lars: ”En moderbunden Prometheus. Om Nietzsche, Ernst Bertram og den ny mytologi i Thomas Manns Doktor Faustus”, i: K&K 91 (2001), s. 107-126

 

Frederiksen, Emil: ”Thomas Mann som Taler”, i: Åndsmenneskets ansvar. Nordiske akademikeres festskrift til Thomas Mann på 80 årsdagen 6. juni 1955, redigeret af Kaare Lervik, Det Norske Studentersamfund, 1955, s. 142-148

 

Hahn, Bent: ”Teologien i Th. Manns roman ’Doktor Faustus’”, i: Fønix 2/1 (1977/78), s. 15-38

 

Hansen, Niels Bille: Thomas Mann og musikken, Museum Tusculanums Forlag, 2016

 

Henriksen, Aage: ”Thomas Manns amor fati”, i: A.H.: Det guddommelige barn og andre essays om Karen Blixen, Gyldendal, 1965, s. 33-54 [oprindelig bragt i Vindrosen 1/2 (1954) og siden optrykt i Åndsmenneskets ansvar. Nordiske akademikeres festskrift til Thomas Mann på 80 årsdagen 6. juni 1955, redigeret af Kaare Lervik, Det Norske Studentersamfund, 1955]

 

Hertig, Henrik: ”Dr. Fausti smertensklage (Th. Manns sidste roman)”, i: Gads danske Magasin 42 (1948), s. 146-155

 

Hoffmann, Birthe: ”Det lille og det store Tyskland. Kosmopolitisk patriotisme hos Heinrich Heine og Thomas Mann”, i: Et opmærksomt blik. Litteratur, sprog og historie hen over grænserne, redigeret af Christoph Bartmann, Hanne Roswall Laursen og Hans Peter Lund, Museum Tusculanums Forlag, 2004, s. 105-122

 

Horst Petersen, Ulrich: ”Thomas Mann: ’Buddenbrooks’”, i: U.H.P.: Frihed og Tabu. Essays, Gyldendal, 1971, s. 16-24

 

Horst Petersen, Ulrich: i H.C. Andersens verden, Gyldendal, 1977, s. 130-134

 

Horst Petersen, Ulrich: Den standhaftige tinsoldat. Et essay om Thomas Mann, Gyldendal, 1991

 

Horst Petersen, Ulrich: Forsøgets tid. Essays 1997-2000, Gyldendal, 2001, s. 117-128

 

Jensen, Jørgen I.: ”Dæmoniens spejl. En studie i Thomas Manns roman Doktor Faustus”, i: J.I.J.: Mødepunkter. Teologi – Kultur – Musik. Artikler, Forlaget Anis, 2004, s. 405-438 [oprindelig trykt i Dansk Musik Tidsskrift 1984]

 

Kirk, Hans: ”På vej til Hitler”, i: H.K.: Litteratur og tendens. Essays og artikler, udvalg og forord ved Børge Houmann, Gyldendal, 1974, s. 191f. [oprindelig bragt i Land og Folk, 30.11.1957]

 

Knudsen, Jørgen: ”Thomas Mann. 1875-1955”, i: J.K.: Tysk Litteratur fra Thomas Mann til Bertolt Brecht, Gyldendal, 1966, s. 13-37

 

Knudsen, Mogens. ”Goethe, Thomas Mann og en dame fra Hannover”, i: M.K.: Bøgernes volière. Essays om mennesker, byer og bøger 1940-85, redigeret af Lisbeth og Hans Hertel, Gyldendal, 1995, s. 142-146

 

Kragelund, A.: Thomas Mann, P. Haase & Søns Forlag, 1939

 

Krarup, Søren: ”Thomas Mann og Tyskland” [1966], i. S.K.: Præstens prædiken – og andre foredrag, Gyldendal, 1971, s. 123-144

 

Kristensen, Tom: ”Den skæbnesvangre Nietzsche”, i: T.K.: Til Dags Dato. Artikler og Kroniker, udvalgt af Carl Bergstrøm-Nielsen, Gyldendal, 1953, s. 210-215 [oprindelig bragt i Politiken, 25.8.1950]

 

Kristensen, Tom: ”Thomas Manns Josefslegende”, i: T.K.: Til Dags Dato. Artikler og Kroniker, udvalgt af Carl Bergstrøm-Nielsen, Gyldendal, 1953, s. 215-223 [oprindelig bragt i Politiken, 28.5.1949, siden optrykt i Åndsmenneskets ansvar. Nordiske akademikeres festskrift til Thomas Mann på 80 årsdagen 6. juni 1955, redigeret af Kaare Lervik, Det Norske Studentersamfund, 1955, og i Tom Kristensens Kritiker eller Anmelder, Gyldendal, 1966]

 

Kristensen, Tom: ”Thomas Mann: Doktor Faustus”, i: T.K.: Den evige uro, Gyldendal, 1958, s. 21-25 [oprindelig bragt i Politiken, 26.10.1957]

 

Kristiansen, Børge: ”Thomas Mann og Arthur Schopenhauer. En fortolkning af Loven i lyset af Schopenhauers metafysik”, i: Kritik 154 (2001), s. 43-54

 

Kristiansen, Børge: ”Den ’håbløse uvidenheds bevidsthed’. Thomas Mann som ironiker i Trolddomsbjerget”, i: Thomas Mann i syv sind, redigeret af David Bugge og Ole Morsing, Forlaget Anis, 2007, s. 65-107

 

Kristiansen, Børge: Thomas Mann. Digtning og tankeverden, Rosenkilde & Bahnhof, 2013

 

Kundera, Milan: De forrådte testamenter. Essays om romanen og den europæiske kultur, oversat af Lilian Munk Dahlgren, Gyldendal, 1996 [fransk original: 1993], s. 144-148

 

Kurzke, Hermann: Thomas Mann – Livet som kunstværk, oversat af Mogens Wenzel Andreasen og Lasse Rask Hoff, Rosenkilde & Bahnhof, 2010 [tysk original: 1999]

 

Kaarsholm, Preben: Kritisk erkendelse og mystifikation i Thomas Manns tidlige forfatterskab. En historisk-materialistisk undersøgelse, Dansk Universitets Presse, 1977

 

Kaarsholm, Preben: ”Aschenbach og Dionysos. Om modsætningernes radikalitet i Thomas Manns ’Der Tod in Venedig’”, i: Analyser af tysk litteratur, redigeret af Alfons Höger, Søren Schou og Klaus Schulte, Text & Kontext, 1982, s. 135-157

 

Laxness, Halldór: ”Tradition, selvdisciplin, forklædning – og Thomas Mann”, i: H.L.: En digters opgør, på dansk ved Erik Sønderholm, Gyldendal, 1964 [islandsk original: 1963], s. 60-63

 

Lervik, Kaare (red.): Åndsmenneskets ansvar. Nordiske akademikeres festskrift til Thomas Mann på 80 årsdagen 6. juni 1955, Det Norske Studentersamfund, 1955

 

Lukács, Georg: ”Franz Kafka eller Thomas Mann?”, i: G.L.: Essays om realisme, bd. 2, redigeret af Henrik Reinvaldt, Medusa, 1978, s. 355-413

 

Lund, Niels D.: ”Thomas Mann und kein Ende. Bogkulturens institutionalisering, efterlivets vidensorganisering og forfatterskab som kulturarvssymbol”, i: Dansk Biblioteksforskning (3/3) 2007, s. 17-27

 

Lærke, Aage: ”Epilog. Om Thomas Mann: Troldfjeldet (1924)”, i: A.L.: Utopi og dannelse. Borgerlig digtning II, Berlingske Forlag, 1976, s. 159-164

 

Meile, Eva: ”Forløsningsmotivet i Thomas Manns ’Doktor Faustus’ sammenholdt med Goethes ’Faust’ og Richard Wagners ’Parsifal’”, i: Fønix 2/4 (1978), s. 287-304

 

Melberg, Arne: ”Brødrene Mann og forfaldet”, i: Verdens litteraturhistorie, bd. 5, redigeret af Hans Hertel, Gyldendal, 1994, s. 230-233

 

Michaëlis, Bo Tao: ”En tysker tager sydpå. Thomas Mann: Døden i Venedig”, i: B.T.M.: Verdenslitteraturens store forførere, Politiken Bøger, 2005, s. 190-199

 

Moberg, Bergur Rønne: ”Status over Europas midnatstime. En analyse af forestillinger om midten i Doktor Faustus af Thomas Mann”, i: B.R.M.: Resten i Vesten. Verdenslitteratur i modernismens margin, Forlaget Spring, 2014, s. 291-338

 

Morsing, Ole: ”Dæmonisk lidenskab, politik og kunstværk – Thomas Mann og Nietzsche i Doktor Faustus”, i: Skæbne, magt og vilje. Seks nedslag i den tidlige Nietzsche-reception, redigeret Pia Rose Böwadt og Ole Morsing, Forlaget Anis, 2006, s. 147-176

 

Morsing, Ole: ”En forfatter bliver til – Buddenbrooks”, i: Thomas Mann i syv sind, redigeret af David Bugge og Ole Morsing, Forlaget Anis, 2007, s. 9-39

 

Mortensen, Morten Dyssel: ”Kunstneren og samfundet. Thomas Mann (1875-1955)”, i: Tyske intellektuelle i det 20. århundrede, redigeret af Morten Dyssel Mortensen og Niklas Olsen, Gyldendal, 2005, s. 49-66

 

Mortensen, Morten Dyssel: ”På sporet af en ny humanitet. Thomas Manns Trolddomsbjerget”, i: Den moderne tyske roman 1909-35, redigeret af Morten Dyssel Mortensen og Adam Paulsen, Syddansk Universitetsforlag, 2007, s. 69-95

 

Navntoft, Rasmus: ”Humanismens umulighed: om Thomas Manns organiske humanisme”, i: Slagmark 53 (2008), s. 45-57

 

Navntoft, Rasmus: Thomas Mann ... på sporet af en ny humanisme, Forlaget Per Kofod, 2012

 

Navntoft, Rasmus: ”Thomas Mann: Gennem krigens sygdomme mod en ny humanisme”, i: Slagmark 70 (2014), s. 47-63

 

Nielsen, Birgit S.: ”Om livets ondskab i Thomas Manns Buddenbrooks”, i: Det onde i litteraturen, redigeret af Birthe Hoffmann og Lilian Munk Rösing, Akademisk, 2003, s. 193-205

 

Nielsen, Harald: ”Thomas Mann” [1912], i: H.N.: Moderne Litteratur. Kritiske Skitser. Ny Samling, Forlaget af H. Aschehoug & Co., 1923, s. 70-108 [optrykt i Harald Nielsen: Geniets Ildprøve. Udvalgte essays 2, udgivet af Nina Bjørneboe, Georg Ryders Eftf., 2005, s. 90-112]

 

Nielsen, Kirsten: ”Thomas Mann som bibelfortolker – Gudsbilledet i Josef og hans brødre”, i: Thomas Mann i syv sind, redigeret af David Bugge og Ole Morsing, Forlaget Anis, 2007, s. 139-155

 

Oldenburg, Claus: Det hellige spil. Europas myte i Thomas Manns ’Josef og hans brødre’, Gyldendal, 1999

 

Oldenburg, Claus: ”Re-mytologisering. Om den lutherske agnostiker Thomas Mann og det mytisk-religiøse univers i Josef og hans brødre”, i: Thomas Mann i syv sind, redigeret af David Bugge og Ole Morsing, Forlaget Anis, 2007, s. 109-138

 

Olsen, Ursula Andkjær: ”Forord”, i: Thomas Mann: Doktor Faustus. Den tyske komponist Adrian Leverkühns liv, fortalt af en ven, på dansk ved Mogens Boisen, 4. udgave, Gyldendal, 2014, s. 5-12

 

Paludan, Jacob: ”Lidt om Digteren”, i: Thomas Mann fortæller. Tonio Krøger og andre udvalgte noveller, oversat af Johannes Wulff og Th. Steinthal, Carit Andersens Forlag, [uden år], s. 5-8

 

Paludan, Jacob: ”Især om Tonio Krøger”, i: Thomas Mann: Tonio Krøger, oversat af Th. Steinthal, Selskabet Bogvennerne, [uden år], s. 5-10 [optrykt revideret og under titlen ”En Europæers Danmarksvisit” i Jacob Paludan: Draabespil. Fjorten Stykker skrevet ved Anledning, Gyldendal, 1971, s. 22-27]

 

Paludan, Jacob: ”Den psykiske Gaade”, i: J.P.: Søgende Aander. Redegørelser og Debatter, Steen Hasselbalchs Forlag, 1943, s. 40-47 [oprindelig bragt i Dagens Nyheder, 4.11.1934]

 

Paludan, Jacob: ”Notater om Thomas Mann”, i: J.P.: Litterært Selskab. 32 Kroniker og Essays, Steen Hasselbalchs Forlag, 1956, s. 182-189 [oprindelig bragt under titlen ”Thomas Mann 80 Aar” i Dagens Nyheder, 5.6.1955]

 

Paulsen, Adam: Overvindelsen af Første Verdenskrig. Historiepolitik hos Ernst Troeltsch, Oswald Spengler og Thomas Mann, Museum Tusculanums Forlag, 2014, s. 137-196

 

Paulsen, Adam: ”Mellem kultur og civilisation: Thomas Mann og Første Verdenskrig”, i: salon 55 (2014) [findes kun online]

 

Pedersen, Christian Bank: Formens erindringer. Om Thomas Manns Der Tod in Venedig, Forlaget Klim, 2001

 

Pedersen, Christian Bank: ”Kirkegårdens latterligste klassiker. Om berømmelse, litteratur og undergang i Døden i Venedig, i: Thomas Mann i syv sind, redigeret af David Bugge og Ole Morsing, Forlaget Anis, 2007, s. 41-63

 

Petersen, Annelise Ballegaard: ”Mann, Thomas”, i: Forfatterleksikon. Udenlandsk litteratur, bind 2, redigeret af Knud Michelsen, Rosinante, 1999, s. 424-425

 

Plesner, K.F.: Thomas Mann. To foredrag, Fagskolen for Boghaandværk, 1955

 

Roger-Henrichsen, Gudmund: ”Thomas Mann. En demokrats liv og kamp” [1945], i: G.R.-H.: De tålte ikke tvang – Essays og taler, Schultz, 1948, s. 57-65

 

Rohde, Peter P.: ”Thomas Mann og Nietzsche”, i: Åndsmenneskets ansvar. Nordiske akademikeres festskrift til Thomas Mann på 80 årsdagen 6. juni 1955, redigeret af Kaare Lervik, Det Norske Studentersamfund, 1955, s. 61-76

 

Roos, Carl: ”Thomas Manns Dr. Faustus. En betragtning”, i: Gads danske Magasin 42 (1948), s. 210-218

 

Rømhild, Lars Peter: ”Thomas Mann: Huset Buddenbrook”, i: L.P.R.: Læseglæder. 100 bedste romaner og fortællinger, Gyldendal, 2007, s. 228-232

 

Støvring, Kasper: ”Radikalkonservativ kulturkritik – Doktor Faustus”, i: Thomas Mann i syv sind, redigeret af David Bugge og Ole Morsing, Forlaget Anis, 2007, s. 157-182

 

Sørensen, Villy: ”Faldets digter: Thomas Mann”, i: V.S.: Digtere og Dæmoner, Gyldendal, 1959, s. 97-124

 

Thomsen, Hans Jørgen: ”Sympati med døden. Om ’Døden i Venedig’ og ’Troldfjeldet’”, i: Dødens tårer, redigeret af Karl Erik Schølhammer og Erik Kr. Sloth, Modtryk, 1985, s. 92-101

 

Vad, Poul: ”Mann og Mesteren”, i: P.V.: Kritiske tekster. Film – Litteratur – Kultur, Gyldendal, 2003, s. 83-105

 

Øhrgaard, Per: ”Huset Buddenbrook”, i: Gyldendals Litteraturleksikon, bind II, redigeret af Henning Harmer og Thomas Jørgensen, Gyldendal, 1974, s. 174

 

Øhrgaard, Per: ”Mann, Thomas”, i: Gyldendals Litteraturleksikon, bind III, redigeret af Henning Harmer og Thomas Jørgensen, Gyldendal, 1974, s. 135-136

 

Øhrgaard, Per: ”Efterskrift”, i: Thomas Mann: Huset Buddenbrook. En families forfald, 2 bind, på dansk ved Johannes Wulf, 4. reviderede udgave, Gyldendal, 1987, andet bind, s. 387-390

 

Øhrgaard, Per: ”Kultur og republik: Thomas Mann”, i: P.Ø.: Gæld og arv. Tre essays om Tyskland, Samleren, 1991, s. 77-85

 

Øhrgaard, Per: ”Forord”, i: Thomas Mann: Loven, på dansk ved Villy Sørensen, Gyldendal, 1991, s. 5-11

 

Øhrgaard, Per: ”Thomas Mann og de store myter”, i: Verdens litteraturhistorie, bd. 6, redigeret af Hans Hertel, Gyldendal, 1995, s. 102-104

 

Øhrgaard, Per: ”Pengene og/eller livet. Om økonomi i litteraturen”, i: Kritik 185 (2007), s. 8-16

 

© Morten Dyssel & Flemming Zimling, 27. januar 2017

 

Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Reserved