Nyheder


Nyheder


05.05.2024:

I anledning af 100-året for udgivelsen af Der Zauberberg er der oprettet en særskilt side under hjemmesiden for Buddenbrookhaus, se nærmere her.


15.03.2024

Bestyrelsen har tilrettelagt en Thomas Mann-rejse til München og omegn i uge 43. Læs mere her.


28.02.2024:

Det Danske Thomas Mann Selskabs bestyrelse konstituerede sig 27. februar 2024. Idet Ulla Skorstengaard har ønsket at udtræde af bestyrelsen, er det, i henhold til vedtægternes § 3, blevet besluttet at tilbyde Ole Bech den vakante plads. Bestyrelsen udgøres således af Morten Dyssel (formand), Helle Ørding (næstformand), Flemming Zimling (kasserer), Anders Thyrring Andersen, Ole Bech, Marie-Louise Hammer og Julie Valvik.


26.02.2024:

Referatet af generalforsamlingen 8. februar 2024 kan hentes her.

Årsberetningen for 2023 kan hentes her.


15.01.2024:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske Thomas Mann Selskab torsdag den 8. februar 2024 kl. 18.00 i Garnisonskirkens menighedshus, Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K.

Dagordenen er som følger:

Pkt. 1: Valg af dirigent og af referent.

Pkt. 2: Aflæggelse af årsberetning ved formanden.

Pkt. 3: Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren.

Pkt. 4: Fastsættelse af medlemskontingent.

Pkt. 5: Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne (forslag skal være formanden i hænde senest en uge før mødets afholdelse).

Pkt. 6: Valg til bestyrelsen (genvalg kan finde sted).

Pkt. 7: Valg af revisor (genvalg kan finde sted).

Pkt. 8: Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der foredrag af Mathilde Walter Clark kl. 19.00 i samme mødesal (i menighedshuset). Selskabet byder på et glas vin i anledning af det nye år.


06.02.2023:

Foredraget med Patrick Kragelund torsdag den 9. februar 2023 er desværre AFLYST. Der arbejdes på et alternativt arrangement.


21.01.2023:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske Thomas Mann Selskab torsdag den 9. februar 2023 kl. 18.00 i Garnisonskirkens menighedshus, Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K.


Dagordenen er som følger:

Pkt. 1: Valg af hhv. dirigent og referent.

Pkt. 2: Aflæggelse af årsberetning ved formanden.

Pkt. 3: Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren.

Pkt. 4: Fastsættelse af medlemskontingent.

Pkt. 5: Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne (forslag skal være formanden i hænde senest en uge før mødets afholdelse).

Pkt. 6: Valg til bestyrelsen (genvalg kan finde sted).

Pkt. 7: Valg af revisor (genvalg kan finde sted).

Pkt. 8: Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der foredrag af Patrick Kragelund kl. 19.00 i samme mødesal (i menighedshuset). Selskabet byder på et glas vin i anledning af det nye år.


20.01.2022:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske Thomas Mann Selskab Fredag den 4. februar 2022 kl. 18.00 i Garnisonskirkens menighedshus, Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K.


Dagordenen er som følger:

Pkt. 1: Valg af hhv. dirigent og referent.

Pkt. 2: Aflæggelse af årsberetning ved formanden.

Pkt. 3: Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren.

Pkt. 4: Fastsættelse af medlemskontingent.

Pkt. 5: Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne (forslag skal være formanden i hænde senest en uge før mødets afholdelse).

Pkt. 6: Valg til bestyrelsen (genvalg kan finde sted).

Pkt. 7: Valg af revisor (genvalg kan finde sted).

Pkt. 8: Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der et foredrag af Per Øhrgaard kl. 19.30 i Garnisonskirken, og Selskabet byder til sidst på et glas i menighedshuset i anledning af 10 års jubilæet.


29.04.2021:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske Thomas Mann Selskab torsdag den 27. maj 2021 kl. 18.30 i Garnisonskirkens menighedshus, Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K.

Tilmelding er pga. covid-19 nødvendig og foregår pr. mail til kasserer Flemming Zimling (f-zimling@webspeed.dk) eller formand Morten Dyssel (mdm@hum.ku.dk).

Dagordenen er som følger:

Pkt. 1: Valg af dirigent og af referent.

Pkt. 2: Aflæggelse af årsberetning ved formanden.

Pkt. 3: Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren.

Pkt. 4: Fastsættelse af medlemskontingent.

Pkt. 5: Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne (forslag skal være formanden i hænde senest en uge før mødets afholdelse).

Pkt. 6: Valg til bestyrelsen (genvalg kan finde sted).

Pkt. 7: Valg af revisor (genvalg kan finde sted).

Pkt. 8: Eventuelt.


23.01.2020:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske Thomas Mann Selskab torsdag den 6. februar 2020 kl. 18.30 i Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67, København K.

Kun medlemmer har adgang. Dagordenen er som følger:


Pkt. 1: Valg af dirigent og af referent.

Pkt. 2: Aflæggelse af årsberetning ved formanden.

Pkt. 3: Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren.

Pkt. 4: Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne (forslag skal i så fald være formanden i hænde senest en uge før mødets afholdelse).

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen (genvalg kan finde sted).

Pkt. 6: Valg af revisor (genvalg kan finde sted).

Pkt. 7: Eventuelt.


21.03.2019:

Karin Højersholts foredrag afholdt den 14. marts 2019 er nu tilgængeligt på hjemmesiden under fanen materialer.


14.02.2019:

Referatet fra generalforsamlingen afholdt den 7. februar 2019 kan findes under fanen arkiv.


14.02.2019:

Per Øhrgaards foredrag afholdt den 7. februar 2019 er nu tilgængeligt på hjemmesiden under fanen materialer.


06.01.2019:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske Thomas Mann Selskab torsdag den 7. februar 2019 kl. 18.00 i menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K.

Kun medlemmer har adgang. Dagordenen er som følger:


Pkt. 1: Valg af dirigent og af referent.

Pkt. 2: Aflæggelse af årsberetning ved formanden.

Pkt. 3: Fremlæggelse af årsregnskab 2018 ved kassereren.

Pkt. 4: Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne (forslag skal i så fald være formanden i hænde senest en uge før mødets afholdelse).

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen (genvalg kan finde sted).

Pkt. 6: Valg af revisor (genvalg kan finde sted).

Pkt. 7: Eventuelt.


20.10.2018:

Tidspunktet for foredraget med Bergur Rønne Moberg den 13. november er rykket til 19.30.

Læs mere om foredraget her.


20.02.2018:

Formandens årsberetning for året 2017 kan læses her.


29.12.2017:

Generalforsamlingen rykkes til tirsdag den 6. februar 2018 kl 18.00-18.45 i menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K.

Efterfølgende vil der være et oplæg ved Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad, samt en reception i anledning af Selskabets 6 års fødselsdag den 4. februar 2018.


12.12.2017:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske Thomas Mann Selskab mandag den 5. februar 2018 kl. 18.30 i menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K.

Kun medlemmer har adgang. Dagordenen er som følger:


Pkt. 1: Valg af dirigent og af referent.

Pkt. 2: Aflæggelse af årsberetning ved formanden.

Pkt. 3: Fremlæggelse af årsregnskab 2017 ved kassereren.

Pkt. 4: Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne (forslag skal i så fald være formanden i hænde senest en uge før mødets afholdelse).

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen (genvalg kan finde sted).

Pkt. 6: Valg af revisor (genvalg kan finde sted).

Pkt. 7: Eventuelt.


26.11.2017:

Gyldendal har netop udgivet Tilmann Lahmes Familien Mann. En biografi. Klik her for nærmere information.


21.10.2017:

Gyldendal har netop udgivet en ny oversættelse af Thomas Manns Kongelig Højhed ved Esther Kielberg. Klik her for nærmere information.


24.9.2017:

Per Øhrgaards foredrag afholdt den 21. september 2017 er nu tilgængeligt på hjemmesiden under fanen materialer.


15.9.2017:

Forlaget Spring har netop udgivet bogen Livets febrile hemmeligheder. Et litterært slægtskab mellem Henrik Pontoppidan og Thomas Mann af Rasmus Vangshardt. Klik her for nærmere information.


10.3.2017:

Heinrich Deterings forelæsning med titlen "Frygt og bæven". Religion og fortællekunst i Thomas Manns 'Josef og hans brødre' er nu tilgængelig på Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs hjemmeside og Facebook.


28.2.2017:

Referatet af Det Danske Thomas Mann Selskabs ordinære generalforsamling, som afholdtes den 22. februar 2017, kan kaldes frem her.


7.2.2017:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske Thomas Mann Selskab onsdag den 22. februar 2017 kl. 19 i menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K.

Kun medlemmer har adgang. Dagordenen er som følger:


Pkt. 1: Valg af dirigent og af referent.

Pkt. 2: Aflæggelse af årsberetning ved formanden.

Pkt. 3: Fremlæggelse af årsregnskab 2016 ved kassereren.

Pkt. 4: Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne (forslag skal i så fald være formanden i hænde senest en uge før mødets afholdelse).

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen (genvalg kan finde sted).

Pkt. 6: Valg af revisor (genvalg kan finde sted).

Pkt. 7: Eventuelt.


I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen holdes en reception i anledning af Det Danske Thomas Mann Selskabs 5 års fødselsdag.


8.4.2016:

Det Danske Thomas Mann Selskab er pr. dags dato at finde på Facebook.

Fremover vil nyheder og arrangementer blive annonceret både på hjemmesiden og på Facebook.


16.2.2016:

Referatet af Det Danske Thomas Mann Selskabs ordinære generalforsamling, som afholdtes den 8. februar 2016, kan kaldes frem her.


14.1.2016:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske Thomas Mann Selskab mandag den 8. februar 2016 kl. 18.30-19.30 i menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K.

Kun medlemmer har adgang. Dagordenen er som følger:


Pkt. 1: Valg af dirigent og af referent.

Pkt. 2: Aflæggelse af årsberetning ved formanden.

Pkt. 3: Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren.

Pkt. 4: Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen (genvalg kan finde sted).

Pkt. 6.: Valg af revisor (genvalg kan finde sted).

Pkt. 7: Eventuelt.


I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen holdes en reception i anledning af Det Danske Thomas Mann Selskabs 4 års fødselsdag.


3.3.2015:

Referatet af Det Danske Thomas Mann Selskabs ordinære generalforsamling, som afholdtes den 23. februar 2015, kan kaldes frem her.


9.2.2015:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske Thomas Mann Selskab mandag  den 23. februar 2015 kl. 18.30-19.30 i menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K. - Kun medlemmer har adgang til mødet, efter hvilket der holdes en reception. Dagordenen er som følger: Pkt. 1: Valg af dirigent og af referent. Pkt. 2: Aflæggelse af årsberetning. Pkt. 3: Fremlæggelse af årsregnskab. Pkt. 4: Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Pkt. 5: Valg til bestyrelsen (genvalg kan finde sted). Pkt. 6.: Valg af revisor (genvalg kan finde sted). Pkt. 7: Eventuelt.

Formandens årsberetning for 2014 kan læses her.


27.12.2014:

Rasmus Navntoft, næstformand i Det Danske Thomas Mann Selskab, har fået udgivet en artikel med titlen Thomas Mann - gennem krigens sygdomme mod en ny humanisme”, trykt i  Slagmark. Tidsskrift for idéhistorie (70/2014). Artiklen kan læses online her.


25.9.2014:

Thomas Mann er den første og eneste tyske forfatter, som der findes en audiovisuel optagelse af fra før 1933. Dette hidtil ukendte tv-klip, som Bundesarchiv har gravet frem fra gemmerne, stammer fra 1929 og kan ses på Frankfurter Allgemeine Zeitungs hjemmeside ved at klikke her.


12.9.2014:

NB: Grundet vandskade i Kældercaféen er foredragsarrangementet med Adam Paulsen om Thomas Mann og første verdenskrig blevet flyttet til Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, lokale 23.0.49, Njalsgade 128.


3.9.2014:

På Forlaget Spring udkom for nylig Bergur Rønne Mobergs bog Resten i Vesten. Verdenslitteratur i modernismens margin, som bl.a. behandler Thomas Manns Doktor Faustus. Se nærmere om bogen her.


11.6.2014:

Deutsche Thomas Mann-Gesellschafts internationale kollokvium afholdes i Lübeck den 19.-21. september 2014. Dette års konference har titlen Fest der Erzählung. Thomas Manns Joseph und seine Brüder. Programmet kan ses her.


7.5.2014:

Balletkoreografen John Neumeiers roste opsætning af Thomas Manns Døden i Venedig kan ses på Det Kongelige Teaters Gamle Scene, når Hamborg Balletten gæster København til efteråret, nærmere bestemt den 9.-12. september 2014. Bestyrelsen overvejer at tilrettelægge en teatertur for selskabets medlemmer. For information om forestillingen klik her.


9.4.2014:

Udstillingen ”Bruderkrieg”. Heinrich und Thomas Mann im Ersten Weltkrieg vises i Buddenbrookhaus i Lübeck til og med den 30.8.2014. For nærmere information se her. I Politiken har Peter Wivel skrevet om udstillingen; artiklen kan kaldes frem ved at klikke her.


19.3.2014:

Det Danske Thomas Mann Selskab har modtaget en forespørgsel om Thomas Manns ophold i København den 15.-16. december 1929. Korrespondancen mellem Jørn Dietrich og Morten Dyssel Mortensen kan læses her. Et foto af Thomas Manns dedikation til Alfred Dietrich i dennes eksemplar af Buddenbrooks kan ses her.


11.3.2014:

For nylig udkom Thomas Mann Jahrbuch 26 (2013), udgivet af Katrin Bedenig, Thomas Sprecher og Hans Wißkirchen på forlaget Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2013. Årbogen indeholder bl.a. et antal artikler baseret på de foredrag, der blev holdt på Deutsche Thomas Mann-Gesellschafts kollokvium i Lübeck 2012 omhandlende ”Thomas Mann und die bildende Kunst”. For nærmere information klik her.


21.2.2014:

Referatet af Det Danske Thomas Mann Selskabs generalforsamling mandag den 10. februar 2014 kan læses her.


1.2.2014:

Fredag den 7. februar 2014 udkommer Adam Paulsens bog Overvindelsen af Første Verdenskrig. Historiepolitik hos Ernst Troeltsch, Oswald Spengler og Thomas Mann på Museum Tusculanums Forlag. Se nærmere her.


28.1.2014:

Kirsten Fenger, medlem af Det Danske Thomas Mann Selskab, har skrevet en tekst om Inge Jens’ bog Am Schreibtisch. Thomas Mann und seine Welt (Rowohlt, 2013).


24.1.2014:

Der afholdes ordinær generalforsamling i Det Danske Thomas Mann Selskab mandag den 10. februar 2014, kl. 18.00-18.45 i Garnisons Kirkes menighedshus, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K. Kun medlemmer har adgang til mødet. Dagordenen er som følger: Pkt. 1: Valg af dirigent og af referent. Pkt. 2: Aflæggelse af årsberetning. Pkt. 3: Fremlæggelse af årsregnskab. Pkt. 4: Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Pkt. 5: Valg til bestyrelsen (genvalg kan finde sted). Pkt. 6.: Valg af revisor (genvalg kan finde sted). Pkt. 7: Eventuelt.


20.11.2013:

Ved en ceremoni den 8. december 2013 i Bayerische Akademie der Schönen Künste (München) overrækkes dette års Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste til den tyske forfatter Juli Zeh. Pristalen holdes af forfatterkollegaen Ilija Trojanow. Med Thomas Mann-prisen, der er blevet uddelt siden 2010 og skiftevis i Lübeck og München, følger 25.000 euro. De tidligere års pristagere er Christa Wolf (2010), Jan Assmann (2011) og Thomas Hürlimann (2012).


25.10.2013:

Mandag den 21. oktober 2013 bragte Jyllands-Posten en kronik af Lars Kiilerich Laustsen med titlen ”Thomas Mann, en tøvende modernist”.


15.9.2013:

Vær venligst opmærksom på, at foredraget med Jørgen I. Jensen tirsdag den 8. oktober er rykket fra kl. 18.30 til kl. 19.00. Se kalenderen.


7.8.2013:

Vær venligst opmærksom på, at foredraget med Niels Barfoed er flyttet fra onsdag den 4. september til onsdag den 11. september 2013, kl. 19.30-20.30 i Garnisonskirken. Se kalenderen.


10.6.2013:

Forlaget Rosenkilde & Bahnhof udgiver i dag Børge Kristiansens bog Thomas Mann. Digtning og tankeverden, se her. For nylig udgav forlaget Königshausen & Neumann en stort set identisk tysksproget udgave af Kristiansens bog betitlet Thomas Mann - Der ironische Metaphysiker. Nihilismus - Ironie - Anthropologie in Thomas Manns Erzählungen und im Zauberberg, se her.


5.5.2013:

Thomas Mann Gesellschaft Düsseldorf afholder sit tredje ”Studierenden- und Doktorandenforum” den 16.-17. november 2013 ved Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Temaet er ”Thomas Mann und die Wissenschaften”. Interesserede BA-, KA- og ph.d.-studerende kan indsende et paper-forslag senest den 15.7.2013. Se nærmere her.


13.4.2013:

Den af Bernd M. Kraske kuraterede udstilling ”Thomas Mann - Joseph und seine Brüder” vises fra den 23. marts til den 29. maj 2013 i Universitätsbibliothek Basel. Der er udgivet et udstillingskatalog med titlen Tief ist der Brunnen der Vergangenheit - Die ”Joseph”-Romane von Thomas Mann. Nærmere oplysninger om udstillingen her.


18.3.2013:

Ved Munich Center for Technology in Society (under Technische Universität München) afholdes i dagene 22.-24. marts 2013 symposiet ”Thomas Mann in München. Ein schwieriger Weg in die Moderne” med foredrag af toneangivende Thomas Mann-specialister som Dirk Heißerer, Helmut Koopmann og Hans Rudolf Vaget. Samtidig med symposiet vises udstillingen ”Thomas Mann in München ... die frühen Jahre”. Nærmere oplysninger om såvel symposium som udstilling kan hentes ved at klikke her.


21.2.2013:

På Hamburgische Staatsoper kan man i år se John Neumeiers ballet Tod in Venedig (2003) hhv. den 26.3, 28.3. og 26.6. Nærmere information og billetkøb via dette link.


16.2.2013:

VIGTIGT: Politiken oplyser fejlagtigt i dagens avis (jf. Bogkalenderen), at arrangementet om ”Thomas Manns mytiske historiesyn” (hvis titel de for øvrigt også har formået at skrive forkert) finder sted lørdag den 16.2. Vi har ellers givet dem udtrykkelig besked om, at arrangementet afholdes mandag den 18.2., kl. 18.30-20.00.


10.1.2013:

Formandens årsberetning for 2012 er nu tilgængelig på hjemmesiden. Klik her for at læse den.


4.1.2013:

Der holdes ordinær generalforsamling i Det Danske Thomas Mann Selskab mandag den 18. februar 2013, kl. 17.00-17.30 i Garnisonskirkens menighedshus. Forslag til generalforsamlingsbeslutninger skal være formanden i hænde (pr. e-mail) senest 7 dage før mødets afholdelse.

Efter generalforsamlingen afholder selskabet sit første arrangement i 2013. Det foregår kl. 18.30-20.00 i Garnisonskirken, hvor Claus Oldenburg holder foredrag om ”Thomas Manns mytiske historiesyn”, og hvor Joen Bille læser op fra Den unge Josef (= Josef og hans brødre II).


18.12.2012:

Netop udkommet er Thomas Mann Jahrbuch 25 (2012), udgivet af Thomas Sprecher, Ruprecht Wimmer og Hans Wißkirchen på forlaget Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2012. Årbogen indeholder bl.a. et antal artikler baseret på de foredrag, der blev holdt på Deutsche Thomas Mann-Gesellschafts kollokvium i Lübeck 2011 omhandlende ”Thomas Mann und das Mittelalter”. Klik her for nærmere information.


12.12.2012:

På udstillingen ”Edward Steichen”, som kan ses på Det Nationale Fotomuseum (i Den Sorte Diamant) indtil den 9. februar 2013, hænger der et fint portræt af Thomas Mann taget af den luxembourgsk-amerikanske fotograf Edward Steichen i 1934, formentlig i forbindelse med Manns første USA-rejse og formodentlig på foranledning af den amerikanske forlægger Alfred A. Knopf. I hvert fald havde Knopf inviteret hr. og fru Mann til New York i anledning af forfatterens 59 års fødselsdag (6. juni 1934) og i anledning af Helen Lowe-Porters oversættelse af det første Josef-bind, der udkom under titlen The Tales of Jacob. På udstillingen kan man for øvrigt se tre portrætter af Thomas Manns amerikanske veninde og velynderske Agnes E. Meyer.


6.12.2012:

Det Danske Thomas Mann Selskab har pr. d.d. fået et nyt bestyrelsesmedlem: Rasmus Navntoft, som afløser Mary Aniella Hviid Petersen, der har måttet udtræde af bestyrelsen tidligere på året. Ifølge vedtægternes § 3 kan bestyrelsen supplere sig selv i tilfælde af vakance.


13.11.2012:

Den 23.10.2012 blev Thomas-Mann-Kreis Berlin grundlagt. Efter den i 2008 stiftede Ortsverein BonnKöln er kredsen i Berlin den anden lokalforening under Deutsche Thomas Mann-Gesellschaft Sitz Lübeck e.V., hvis præsident, Prof. Dr. Hans Wißkirchen, overværede grundlæggelsen og holdt et foredrag ved samme lejlighed. Sit første offentlige arrangement afholder kredsen den 19.11.2012, kl. 20.00 i den traditionsrige boghandel ”Der Zauberberg” (Bundesallee 133 i Friedenau), hvor Dr. Holger Pils, leder af Buddenbrookhaus i Lübeck, taler om receptionen af romanen Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull.


2.11.2012:

VIGTIGT: Arrangementet om Thomas Manns Tidlige fortællinger, som skulle have været afholdt på Gyldendal tirsdag den 20.11., er af praktiske grunde blevet udsat til engang i foråret 2013. Nærmere info følger i det nye år.


1.11.2012:

På det tyske S. Fischer Verlag udkom den 23.8.2012 Thomas Manns Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (inklusive et separat kommentarbind) som bd. 12.1-2 i den store kommenterede udgave af Manns værker, breve og dagbøger. Bag denne editionsfilologiske udgivelse af Thomas Manns sidst udkomne roman, som han påbegyndte i 1910, men først afsluttede i udgivelsesåret 1954, står de to schweiziske Mann-specialister Thomas Sprecher og Monica Bussmann. Yderligere oplysninger om udgivelsen kan hentes ved at klikke her.


På samme forlag udkom den 9.10.2012 Heinrich Deterings banebrydende bog Thomas Manns amerikanische Religion. Theologie, Politik und Literatur im kalifornischen Exil, se mere her.


På BogForum, som i år er henlagt til Bella Center, kan man fredag den 9.11. høre Rasmus Navntoft i samtale med Klaus Rothstein om bogen Thomas Mann ... på sporet af en ny humanisme. Det foregår på Rød Scene (C2-045) fra kl. 17.30.


Udstillingen ”Wollust des Untergangs. 100 Jahre Thomas Manns Der Tod in Venedig kan ses i Literaturhaus München indtil den 3.2.2013. Nærmere info via dette link.