2017

Formandens årsberetning for året 2017:


På den ordinære generalforsamling i Det Danske Thomas Mann Selskab, som fandt sted onsdag den 22. februar 2017 i Garnisonskirkens menighedshus, fik tre hidtidige bestyrelsesmedlemmer – Marie-Louise Hammer, Julie Valvik og Flemming Zimling – genvalg. Som erstatning for de fire afgåede medlemmer Henrik Fibiger-Henriksen, Henrik Stampe Lund, Rasmus Navntoft og Adam Paulsen blev Jørgen Christensen, Morten Dyssel, Claus Oldenburg og Ulla Skorstengaard valgt. På et møde fredag den 3. marts 2017 konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig med følgende rollebesætning: Morten Dyssel som formand, Jørgen Christensen som næstformand samt Flemming Zimling som kasserer. Bestyrelsen har herefter holdt fire møder: mandag den 3. april, mandag den 29. maj, torsdag den 21. september og fredag den 8. december 2017. Der foreligger skriftlige referater af møderne til alene intern brug for bestyrelsen.


Pr. dags dato er der 193 medlemmer af Det Danske Thomas Mann Selskab, 57 flere end på samme tidspunkt sidste år. Thomas Mann Selskabets medlemmer er i årets løb blevet orienteret om dets arrangementer pr. e-mail og via opslag på hjemmesiden www.thomasmann.dk, og dertil kommer formandens tre nyhedsbreve af hhv. marts, juni og november 2017. Siden den seneste generalforsamling, i forlængelse af hvilken Esther Kielberg holdt oplæg om sin senere på året af Gyldendal udgivne oversættelse af Thomas Manns roman Kongelig Højhed, har følgende aktiviteter fundet sted i regi af Det Danske Thomas Mann Selskab:


Thomas Mann, Wagner og Hitler, foredrag af Niels Bille Hansen.

Mandag den 3. april 2017, kl. 19.00-20.30 i Garnisonskirkens menighedshus.

Der var ca. 60 tilhørere til stede ved arrangementet, som også var åbent for ikke-medlemmer, der måtte betale 50 kr./pers. i entré.


Thomas Manns Betrachtungen eines Unpolitischen i lyset af det senere litterære og essayistiske forfatterskab, foredrag af Henrik Stampe Lund og Rasmus Navntoft.

Mandag den 29. maj 2017, kl. 18.00-20.00 i Garnisonskirkens menighedshus.

Der var ca. 50 tilhørere til stede ved arrangementet, som også var åbent for ikke-medlemmer, der måtte betale 50 kr./pers. i entré. Efter arrangementet spiste den nye bestyrelse middag med den gamle bestyrelse i Garnisonskirkens menighedshus.


Europæeren Thomas Mann, foredrag af Per Øhrgaard.

Torsdag den 21. september 2017, kl. 19.00-21.00 i Garnisonskirken.

Der var flere end 100 tilhørere til stede ved arrangementet, som også var åbent for ikke-medlemmer, der måtte betale 50 kr./pers. i entré. Dog fri entré for medlemmer af hhv. Dansk-Tysk Selskab og Tysk Alumneforening. Efter foredraget i kirken var der reception i menighedshuset. Foredragsholderens manuskript er pr. 24.9.2017 lagt op på Selskabets hjemmeside, notabene ”til indvortes brug, ikke til videre distribution”.


Livets febrile hemmeligheder. Dødssympati og selvovervindelse hos Thomas Mann og Henrik Pontoppidan, foredrag af Rasmus Vangshardt.

Torsdag den 30. november 2017, kl. 19.00-21.00 i Garnisonskirkens menighedshus.

Der var ca. 50 tilhørere til stede ved arrangementet, som også var åbent for ikke-medlemmer, der måtte betale 50 kr./pers. i entré.


Herudover har Thomas Mann Selskabet været involveret i disse arrangementer:


Da romanen blev moderne, seminar tilrettelagt af Litterære Selskaber i Danmark (som Thomas Mann Selskabet er en del af) om romanen før og nu: de store romaner i begyndelsen af 1900-tallet og den nordiske roman i dag. Fra Thomas Mann Selskabet bidrog Morten Dyssel til seminaret med et oplæg om Mann og den ’klassisk-moderne’ roman.

Torsdag den 9. november 2017, kl. 9.30-17.00 på Københavns Universitet (Amager).

For medlemmerne af de relevante litterære selskaber, bl.a. Det Danske Thomas Mann Selskab, var der gratis adgang. Andre måtte betale 100 kr./pers. i entré.


Thomas Manns Sene fortællinger, Betrachtungen eines Unpolitischen og Hans kongelige Højhed, tolv forelæsninger ved Morten Dyssel.

Fra mandag den 23. januar 2017 til mandag den 8. maj 2017, kl. 16.00-18.00 i Garnisonskirkens menighedshus. Kursusgebyret var på 1.200 kr./pers.


Thomas Manns Jakobs historier, elleve forelæsninger ved Claus Oldenburg og Morten Dyssel.

Fra mandag den 4. september 2017 til mandag den 4. december 2017, kl. 16.00-18.00 i Garnisonskirkens menighedshus. Kursusgebyret var på 1.100 kr./pers.


Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt planlagt følgende aktiviteter for 2018:


Tilmann Lahmes Familien Mann – fadermord eller hyldest?, oplæg i regi af Det Danske Thomas Mann Selskab.

Oplægsholdere: Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad.

Tid og sted: Tirsdag den 6. februar 2018, kl. 19.00-20.00 i menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K. Efter oplægget er der reception i anledning af Det Danske Thomas Mann Selskabs 6 års fødselsdag.

Entré for ikke-medlemmer: 50 kr./pers.


Om det onde i Thomas Manns roman Doktor Faustus, foredrag i regi af Det Danske Thomas Mann Selskab.

Foredragsholder: Kasper Støvring.

Tid og sted: Torsdag den 22. marts 2018, kl. 19.00-21.00 i menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K.

Entré for ikke-medlemmer: 50 kr./pers.


Thomas Manns inspirationskilder til Josef og hans brødre med særlig vægt på de visuelle, foredrag i regi af Det Danske Thomas Mann Selskab.

Foredragsholder: Marie-Louise Hammer.

Tid og sted: Onsdag den 19. september 2018, kl. 19.00-21.00 i menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K.

Entré for ikke-medlemmer: 50 kr./pers.


Thomas Mann og München, rejse i regi af Det Danske Thomas Mann Selskab.

Arrangør: Flemming Zimling m.fl. Fra den 5. til den 9. november 2018.


Mann og Goethe i det færøske, foredrag i regi af Det Danske Thomas Mann Selskab.

Foredragsholder: Bergur Rønne Moberg.

Tid og sted: Tirsdag den 13. november 2018, kl. 19.00-21.00 i menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K.

Entré for ikke-medlemmer: 50 kr./pers.


Ydermere skal nævnes den igangværende forelæsningsrække om:


Thomas Manns Den unge Josef, i regi af Det Danske Thomas Mann Selskab.

Forelæsere: Morten Dyssel og Claus Oldenburg.

Tid og sted: Ni mandage fra den 22. januar 2018 til den 9. april 2018, kl. 16.00-18.00 i menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K.

Pris pr. deltager: 900 kr./pers.


Med min anbefaling til dén bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen dags dato, om at realisere de allerede planlagte og også på hjemmesiden annoncerede aktiviteter for 2018, vil jeg ønske Det Thomas Mann Selskab nok et foretagsomt og frugtbart år.


København, den 6. februar 2018

Morten Dyssel

Formand for Det Danske Thomas Mann Selskab