2014


Formandens årsberetning for 2014På generalforsamlingen i Det Danske Thomas Mann Selskab, som fandt sted mandag den 10. februar 2014 i menighedshuset til Garnisonskirken, modtog de syv opstillede bestyrelseskandidater genvalg for yderligere ét år. Herefter konstituerede bestyrelsen sig med Morten Dyssel Mortensen som formand, Rasmus Navntoft som næstformand, Flemming Zimling som kasserer samt Marie-Louise Hammer, Niels Bille Hansen, Henrik Stampe Lund og Adam Paulsen som menige medlemmer. Bestyrelsen har holdt to møder i 2014.


Selskabets medlemmer er i det forgangne år pr. e-mail og via annoncering på den løbende opdaterede hjemmeside www.thomasmann.dk blevet orienteret om de talrige aktiviteter, som bestyrelsen har tilrettelagt og været (i hvert fald delvis) ansvarlig for gennemførelsen af:


Josef og hans brødre I-IV, læsekreds forestået af Claus Oldenburg (andet semester af to): Josef i Egypten og Josef Ernæreren.

Tid og sted: Tolv mandage fra den 6. januar til den 31. marts 2014, kl. 16.00-17.30 i menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K. Den sidste mødegang inkluderede et gæsteforedrag af Mathilde Walter Clark om ”Tilblivelsen af jeg’et i Josef-tetralogien”.

(Deltagergebyr på 750 kr./pers.).


Menneskesynet hos Thomas Mann og Henrik Pontoppidan i lyset af antropologiens historie, seminar s.m. Pontoppidan Selskabet.

Foredragsholder: Børge Kristiansen.

1: ”Nihilistisk frihed fra og antropologi hos Thomas Mann”.

2: ”Henrik Pontoppidans lille roman Den gamle Adam i lyset af dens antropologiske kontekst”.

Tid og sted: Lørdag den 18. januar 2014, kl. 13.00-18.00, Det Teologiske Fakultet, Auditorium 7, Købmagergade 46, 1. sal, Kbh. K.

(Kun adgang for medlemmer af de to selskaber samt særligt inviterede gæster).


Den første og den sidste, causeri af Ulrich Horst Petersen.

Tid og sted: Mandag den 10. februar 2014, kl. 19.30-20.30 i Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K. Bagefter holdtes en reception i menighedshuset til Garnisonskirken i anledning af Det Danske Thomas Mann Selskabs 2 års fødselsdag.

(Ikke-medlemmer måtte betale 50 kr./pers. i entré).

 

Kroppens sprog hos Thomas Mann – enkelte eksempler fra Buddenbrooks og Døden i Venedig, del af seminar om Kroppen i klassikerne, tilrettelagt af Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark under festivalen Kbh Læser.

Foredragsholder: Morten Dyssel Mortensen.

Tid og sted: Mandag den 3. marts 2014, kl. 17.20-17.50, Københavns Hovedbibliotek, 3. sal, Krystalgade 15, Kbh. K.

(Fri entré for alle).


Davos and Thomas Mann, arrangement s.m. Gentofte Hovedbibliotek.

Foredragsholder: Charles Lock.

Tid og sted: Onsdag den 21. maj 2014, kl. 19.00-21.00, Øregårdssalen, Ahlmanns Allé 6, Hellerup. Bagefter var Det Danske Thomas Mann Selskab vært ved en reception samme sted.

(Fri entré for alle).


Det hjemsøgte hus. Thomas Manns Buddenbrooks som fantastisk litteratur, foredrag på St. Bogdag på Hald (med deltagelse af bl.a. en række af de litterære selskaber i Danmark).

Foredragsholder: Morten Dyssel Mortensen.

Tid og sted: Lørdag den 9. august 2014, kl. 15.00-15.45, ”Halds Universitet”, Det Danske Forfatter- og Oversættercenter, Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, Viborg.

(Fri entré for alle).


Trolddomsbjerget, læsekreds forestået af Morten Dyssel Mortensen.

Tid og sted: Femten mandage fra den 25. august til den 15. december 2014, kl. 16.00-18.00 i menighedshuset til Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K.

(Deltagergebyr på 750 kr./pers.).


Thomas Manns Lübeck, faglig ekskursion tilrettelagt og ledet af Niels Bille Hansen og Flemming Zimling.

Tid og sted: Fra fredag den 5. til søndag den 7. september 2014 i Lübeck og med en udflugt til Travemünde.

 

Thomas Mann og første verdenskrig, arrangement som del af Golden Days’ kulturhistoriske festival Krig no 1 (5.-21. september 2014).

Foredragsholder: Adam Paulsen.

Tid og sted: Tirsdag den 16. september 2014, kl. 19.00-21.00, på Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, lokale 23.0.49, Njalsgade 128, Kbh. S.

(Ikke-medlemmer måtte betale 50 kr./pers. i entré).


Herman Bang og Thomas Mann, arrangement (med en særlig invitation af De Bangske Morgenmænd).

Foredragsholder: Anna Sandberg.

Tid og sted: Mandag den 24. november 2014, kl. 19.00-21.00, Det Teologiske Fakultet, Auditorium 7, Købmagergade 46, 1. sal, Kbh. K.

(Ikke-medlemmer måtte betale 50 kr./pers. i entré).


Huset Buddenbrooks fald – Edgar Allan Poe og andre skrækromantiske spor i Thomas Manns slægtsroman, arrangement s.m. Det Danske Edgar Allan Poe Selskab.

Foredragsholder: Morten Dyssel Mortensen.

Tid og sted: Onsdag den 3. december 2014, kl. 19.00-21.00 i LiteraturHaus, Møllegade 7, København N.

(Alle måtte betale 50 kr. i entré).

 


Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt påtænkt flg. aktiviteter for 2015:


Et foredrag af Anne Holm om Den bedragne, torsdag den 22. januar 2015.

En læsekreds forestået af Morten Dyssel Mortensen om Doktor Faustus, fjorten mandage fra den 26. januar til den 18. maj 2015.

Et foredrag af Johanne Gormsen Schmidt om humoren i Thomas Manns fortællinger (med oplæsning af Joen Bille), mandag den 16. februar.

Et foredrag af Niels Bille Hansen om Thomas Mann og musikken (foråret).

Et foredrag af Klaus Bohnen om Thomas Manns ”kontrafakturteknik” med særligt henblik på dansk litteratur (foråret eller evt. efteråret).

Et seminar på Tisvilde Højskole den 6.-7. juni 2015 i anledning af Thomas Manns 140 års dag.

Et foredrag af Christine Marstrand om Thomas Mann og billedkunsten (efteråret).

En ekskursion til München (formentlig efteråret) overvejes.Det Danske Thomas Mann Selskab fik i 2014 af medlem Hanne Holm foræret udstillingspublikationen Armin Mueller-Stahl. Die Buddenbrooks. Übermalungen eines Drehbuchs, udgivet af Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf, Henschel Verlag, 2008. Selskabet har desuden i 2014 forhandlet hhv. Rasmus Navntofts Thomas Mann ... på sporet af en ny humanisme (Forlaget Per Kofod, 2012) og Adam Paulsens Overvindelsen af Første Verdenskrig. Historiepolitik hos Ernst Troeltsch, Oswald Spengler og Thomas Mann (Museum Tusculanums Forlag, 2014) til nedsat pris.
København, januar 2015


Morten Dyssel Mortensen


Formand for Det Danske Thomas Mann Selskab