Selskabet


Om Selskabet:


Det Danske Thomas Mann Selskab af 2012 har til formål at dyrke interessen for og fremme kendskabet til Thomas Mann (1875-1955), hans forfatterskab og tid, herunder at støtte udgivelse af værker af og om Thomas Mann, se i øvrigt selskabets vedtægter.


Bestyrelsen, som vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, består p.t.  (perioden primo 2019 til primo 2020) af følgende syv medlemmer:


Morten Dyssel (formand): mdm@hum.ku.dk

Jens-Christian Bernhardt (næstformand): nemohund@webspeed.dk

Anders Thyrring Andersen: ata@km.dk

Marie-Louise Hammer: kip@post10.tele.dk

Ulla Skorstengaard: usk@km.dk

Flemming Zimling (kasserer): f-zimling@webspeed.dk

Julie Valvik: jvalvik@hum.ku.dk


Selskabet er også at finde på Facebook.


Omtale af Det Danske Thomas Mann Selskab:

Anne Sofie Overgaard Lif: ”Morten Dyssel Mortensen. Formand for Det Danske Thomas Mann Selskab”, interview i WissensWert nr. 19/december 2012 (artiklen er ikke tilgængelig online).

Lars Ole Knippel: ”Danner nyt litterært selskab”, portræt i Jyllands-Posten, 24. september 2012 (artiklen er ikke tilgængelig online).

Anita Brask Rasmussen: Op af stolen – der er selskab!, interview i Information, 14. september 2012.