2016

Formandens årsberetning for året 2016:


Året blev indledt med to udskiftninger i bestyrelsen. Tidligere næstformand og medstifter Niels Bille Hansen trak sig tilbage efter fire års tro tjeneste, og det samme gjorde formand Morten Dyssel Mortensen.


På generalforsamlingen 2016, som fandt sted i Garnisonskirkens menighedshus den 8. februar blev der således valgt to nye bestyrelsesmedlemmer, indstillet af bestyrelsen selv: Julie Valvik og Henrik Fibiger-Henriksen.


Bestyrelsen konstituerede herefter sig selv med Rasmus Navntoft som formand, Henrik Stampe Lund som næstformand, Flemming Zimling som kasserer og Marie-Louise Hammer, Adam Paulsen, Henrik Fibiger-Henriksen og Julie Valvik som menige medlemmer.


Som følge af et pludseligt formandsskifte og en erkendelse af, at væsentlige arbejdsressourcer nu var trådt ud af bestyrelsen, besluttede bestyrelsen at inddrage Anne Holm som suppleant.


Selskabet har pr dags dato 136 medlemmer.


Medlemmerne er løbet blevet adviseret om aktiviteter i selskabet via hjemmesiden og direkte mails og som noget nyt også via selskabets Facebook-profil.


Året bød på følgende aktiviteter:


1.Et foredrag ved Niels Bille Hansen om Thomas Mann og musikken, afviklet på Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, København K onsdag den 1. juni kl. 19 i anledning af udgivelsen af Niels Bille Hansens bog om dette emne.


2.Et seminar kort efter, samme sted, lørdag den 11. juni fra kl. 13-16, i form af tre nedslag i Betrachtungen eines Unpolitischen, med fokus på (1) værkets kulturhistoriske ramme og forudsætninger, (2) værkets politiske tanker og perspektiver og (3) værkets litterære og kunstneriske refleksioner.


Da Adam Paulsen, der skulle varetage (1) i sidste øjeblik blev forhindret i at deltage, blev (1) og (2) varetaget af Rasmus Navntoft og (3) af Henrik Stampe Lund. Efterfølgende var der en lang diskussion med mange bidrag og en mindre reception.


3.Efteråret blev indledt under overskriften Thomas Mann og dansk litteratur, hvor professor emeritus fra RUC, Søren Schou, diskuterede løst og fast hvad angår Manns indflydelse på dansk litteratur. Arrangement fandt sted den 7. september kl. 19 i Menighedshuset til Garnisons Kirke, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K.


4.Et opfølgende arrangement i Odense, i samarbejde med Netværk for Nazisme – og Holocauststudier, hvor Niels Bille Hansen igen præsenterede tanker om Mann og musikken, denne gang under overskriften Thomas Mann, Wagner og nazismen. Arrangementet fandt sted den 5. oktober kl. 17.30-19.30 på Syddansk Universitet, Campus-vej 55, 5230 Odense M.


5.2016 blev afsluttet den 14. december på Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 48, København K, hvor lektor fra CBS, Morten Sørensen Thaning, holdt et foredrag om, hvordan den tyske filosof Martin Heideggers sorte hæfter kan forstås ud fra tidsbilledet i Doktor Faustus.


6.Desuden er der afviklet 3 foredragsrækker ved Morten Dyssel om hhv. Felix Krull & Lotte i Weimar (38 deltagere), Døden i Venedig (ligeledes 38 deltagere) og Tidlige Fortællinger (41 deltagere).


Aktuelt afvikles desuden foredragsrækken Sene Fortællinger, Kongelig Højhed og Betrachtungen eines Unpolitischen (41 deltagere).


Der er siden sidste generalforsamling afholdt to bestyrelsesmøder, hhv. Den 5. april og den 1. november.


Planlagte aktiviteter for 2017 tæller:


1.Aftenens oplæg fra Esther Kielberg om oversætterarbejedet med Kongelig Højhed

2.Et arrangement om Manns litterære brug af Betrachtungens tanker i udvalgte hovedværker. Henrik Stampe Lund, Rasmus Navntoft, evt. Adam Paulsen

3.Rapport fra arbejdsværkstedet ved Klaus Bohnen – om Manns essayistik

4.Thomas Mann, dagbøger og autofiktion: Julie Valvik har deltaget i et arrangement om dette hos et af de tyske Mann-selskaber og vil gerne holde et foredrag herom ved lejlighed

5.Marie-Louise Hammer om Manns brug af sit indsamlede billedmateriale til Josef og hans Brødre

6.Et længere arrangement til efteråret om Luther og Mann (idé)