2013

Formandens årsberetning for 2013


2013 har været et godt og livligt år for Det Danske Thomas Mann Selskab med mange velbesøgte arrangementer og markant medlemsfremgang. Ved årsskiftet talte Selskabet 207 medlemmer, 56 flere end på samme tid sidste år. Som det ses af det medsendte årsregnskab, har Selskabet en sund økonomi, dels takket være kontingenterne (om end 30 medlemmer ikke har betalt for indeværende sæson, der løber til og med den 31. august 2014), dels som følge af kursusvirksomheden. Hvad sidstnævnte angår, er der dog hensat et betydeligt beløb til honorering af underviseren og en afsluttende reception, ligesom der vil være yderligere udgifter forbundet med Børge Kristiansen-seminaret. I det forgangne år har vi fået stillet gratis lokaler til rådighed for alle vores arrangementer; vi kan imidlertid ikke løbe an på, at det også vil gøre sig gældende i det nye år, hvorfor det skønnes fornuftigt med en vis opsparing. På den kommende generalforsamling den 10. februar 2014 gøres der rede for bestyrelsens økonomiske dispositioner.


Det Danske Thomas Mann Selskabs bestyrelse udgjordes i 2013 af følgende syv medlemmer: Marie-Louise Hammer, Niels Bille Hansen (næstformand), Henrik Stampe Lund, Morten Dyssel Mortensen (formand), Rasmus Navntoft, Adam Paulsen og Flemming Zimling (kasserer). Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg for et år. Bestyrelsen har i årets løb holdt to møder og været involveret i tilrettelæggelse og afholdelse af en række selskabsaktiviteter, enten alene eller i samarbejde med andre:


Generalforsamling i Det Danske Thomas Mann Selskab, mandag den 18. februar 2013, kl. 17.00-17.45 i Garnisons Kirkes menighedshus, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K.

(Kun adgang for Selskabets medlemmer).


Thomas Manns mytiske historiesyn, foredrag ved Claus Oldenburg og oplæsning fra Den unge Josef (= Josef og hans brødre II) ved Joen Bille. Mandag den 18. februar 2013, kl. 18.30-20.00 i Garnisons Kirke, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K. Efterfølgende var Det Danske Thomas Mann Selskab vært ved en reception i menighedshuset i anledning af Selskabets 1 års fødselsdag.

(Ikke-medlemmer måtte betale 50 kr./pers. i entré).


Thomas Mann – Sene fortællinger, i samarbejde med Gyldendal. Paneldeltagere: Jørgen Herman Monrad, Judyta Preis, Lilian Munk Rösing og Jens Smærup Sørensen. Torsdag den 2. maj 2013, kl. 16.00-18.00 i Trykkeriet på Gyldendal, Klareboderne 3, Kbh. K.

(Gratis entré for alle).


Kunstneren som ung: Thomas Mann i et europæisk lys, i samarbejde med Det Humanistiske Fakultetsbibliotek. Samtale mellem Søren R. Fauth og Lilian Munk Rösing med Morten Dyssel Mortensen som ordstyrer. Oplæsning fra En baiazzo ved Jens Albinus. Musik med duoen Evina og Daniel. Tirsdag den 7. maj 2013, kl. 16.00-17.00 i liT.house på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Njalsgade 112, Kbh. S.

(Gratis entré for alle).


Josef og hans brødre I-II. Læsekreds ledet af Claus Oldenburg over tolv mandage fra den 2. september til den 2. december 2013, kl. 16.00-17.30 i Garnisons Kirkes menighedshus, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K.

(Kursusgebyr 750 kr./pers.).


På nogle spor af Thomas Mann – især i USA, foredrag ved Niels Barfoed. Onsdag den 11. september 2013, kl. 19.30-20.30 i Garnisons Kirke, efterfulgt af en reception i menighedshuset, Sct. Annæ Plads 4, Kbh. K.

(Ikke-medlemmer måtte betale 50 kr./pers. i entré).


En musikalsk struktur i Doktor Faustus, foredrag og musik ved Jørgen I. Jensen. Tirsdag den 8. oktober 2013, kl. 19.00-21.00 i Luther Kirken, Randersgade 3, Kbh. Ø.

(Ikke-medlemmer måtte betale 50 kr./pers. i entré).


Proust, Joyce, Mann: Den modernistiske roman, i samarbejde med Det danske Proust-selskab, Det Danske James Joyce Selskab og Det Kongelige Bibliotek. Onsdag den 13. november 2013, kl. 19.00-22.00 i Dronningesalen i Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, Kbh. K. Foredrag ved Morten Dyssel Mortensen, Steen Klitgård Povlsen, Lilian Munk Rösing og Frederik Tygstrup. Oplæsning fra Marcel Prousts På sporet af den tabte tid, James Joyces Ulysses og Thomas Manns Trolddomsbjerget ved Andrea Vagn Jensen. I den indlagte pause bød de tre litterære selskaber de fremmødte på et glas vin.

(Deltagelse i arrangementet var ikke omfattet af medlemskontingentet).


I sin egenskab af formand for Det Danske Thomas Mann Selskab blev Morten Dyssel Mortensen på generalforsamlingen i Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark i september 2013 valgt til dets bestyrelse, foreløbig indtil marts 2014. Formanden deltog desuden i Det Danske Akademis årsfest den 29. november 2013 på Carlsberg Akademi.


Hvad det nye års program angår, har bestyrelsen for indeværende planlagt fire arrangementer til afholdelse i første halvdel af 2014; der arbejdes desuden på et par arrangementer til afholdelse i anden halvdel af 2014. Derudover fortsætter læsekredsen om Josef og hans brødre (januar-marts), og en gentagelse af den fra efteråret 2014 overvejes. Ydermere planlægges p.t. en ekskursion til Lübeck og Travemünde (sommer). Medlemmerne modtager meddelelse om alle Selskabets arrangementer pr. e-mail og opfordres til at holde sig ajour om øvrige Thomas Mann-aktiviteter via den løbende opdaterede hjemmeside: www.thomasmann.dk.


I det forløbne år udkom to dansksprogede bøger af særlig interesse for Selskabet: Thomas Manns Sene fortællinger 1919-1953, oversat af Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad (Gyldendal) og Børge Kristiansen: Thomas Mann. Digtning og tankeverden (Rosenkilde & Bahnhof). Selskabet fik sidste år foræret følgende værker, som vi er meget taknemmelige for:

•to eksemplarer af Thomas Mann: Sene fortællinger 1919-1953, oversat af Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad, Gyldendal, København 2013 [fra Gyldendal].

•ét eksemplar af Tatjana Kielland Samoilow: ”Kapitalbevegelse, familieforfall og romankunst. En nylesning av romanene til Alexander L. Kielland og Thomas Manns Buddenbrooks”, ph.d.-afhandling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for språk og litteratur, Trondheim 2013 [fra en bibliotekar på NTNU].

•ét eksemplar af J.P. Jacobsen: Digte og Udkast, Gyldendalske Boghandels Forlag, Kjøbenhavn 1900 [fødselsdagsgave fra vores medlemmer Merete og Peter Scott Reinbacher].

•ét eksemplar af Herman Bang: Tine, Det Schubotheske Forlag, København 1900 [fødselsdagsgave fra vores medlemmer Merete og Peter Scott Reinbacher].
København, den 15. januar 2014


Morten Dyssel Mortensen


Formand for Det Danske Thomas Mann Selskab