2015

Formandens årsberetning for 2015


På generalforsamlingen i Det Danske Thomas Mann Selskab, som fandt sted mandag den 23. februar 2015 i Garnisonskirkens menighedshus, modtog de syv opstillede bestyrelseskandidater genvalg for yderligere ét år. Herefter konstituerede bestyrelsen sig med Morten Dyssel som formand, Rasmus Navntoft som næstformand, Flemming Zimling som kasserer samt Marie-Louise Hammer, Niels Bille Hansen, Henrik Stampe Lund og Adam Paulsen som menige medlemmer. Bestyrelsen har holdt tre møder i 2015: den 11. januar, den 12. april og den 15. november. Selskabet har 177 betalende medlemmer pr. primo februar 2016.


Selskabets medlemmer er i det forgangne år pr. e-mail og via annoncering på hjemmesiden www.thomasmann.dk blevet orienteret om de aktiviteter, som bestyrelsen har tilrettelagt og stået for gennemførelsen af. Det drejer sig om:


Portræt af Rosalie – eller en fortælling om begærets anatomi, foredrag (om Den bedragne) ved Anne E. Holm.

Tid & sted: Torsdag den 22. januar 2015, kl. 19.00-21.00 i Medborgerhuset på Biblioteket Danasvej (Medborgersalen), Danasvej 30B, Frederiksberg.

(Entré for ikke-medlemmer: 50 kroner)


Doktor Faustus Læsekreds, ved Morten Dyssel.

Tid & sted: Fjorten mandage fra den 26. januar til den 18. maj 2015, kl. 16.00-18.00 i Garnisonskirkens menighedshus, Sct. Annæ Plads 4, København K.

(kursusgebyr: 750 kroner)


Humoren i Thomas Manns fortællinger, foredrag ved Johanne Gormsen Schmidt og oplæsning (fra Judyta Preis’ og Jørgen Herman Monrads oversættelse af Loven) ved Joen Bille.

Tid & sted: Mandag den 16. februar 2015, kl. 19.30-21.30 i Kældercaféen på Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44 (over gården),

København K.

(Entré for ikke-medlemmer: 50 kroner).


Thomas Mann 140 år

Tid & sted: Seminar afholdt lørdag den 6. juni 2015, kl. 13.00-17.00 i Auditorium 7 på Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 1. sal, København K.

(Kun adgang for medlemmer).

Efter formandens introduktion var der oplæsning (fra Niels Brunses oversættelse af Buddenbrooks) ved Joen Bille samt indlæg ved hhv. Morten Dyssel (om det oplæste stykke fra Buddenbrooks: Ottende del, kapitel 5), Niels Bille Hansen (om ”Hamlet og Tonio Kröger”) og Henrik Stampe Lund (om ”Hyklerisk humanisme i Josef og hans brødre”). Der var desuden afsat tid til drøftelse efter hvert af de to sidstnævnte indlæg. Som afslutning på fødselsdagsseminaret var der reception i de tilstødende lokaler.


Buddenbrooks Læsekreds, ved Morten Dyssel.

Tid & sted: Elleve mandage fra den 24. august til den 23. november 2015, kl. 16.00-18.00 i Garnisonskirkens menighedshus, Sct. Annæ Plads 4, København K.

(Kursusgebyr: 750 kroner).


H.C. Andersen-spor i Thomas Manns Doktor Faustus, foredrag ved Torben Brandt og oplæsning (af Den lille Havfrue) ved Joen Bille.

Tid & sted: Lørdag den 12. september 2015, kl. 13.00-18.00 i Store sal i Vartov, Farvergade 27, København K. Arrangementet var tilrettelagt i samarbejde med H.C. Andersen-Samfundet i København

(Kun adgang for medlemmer af de to selskaber/samfund).

Efter foredraget var der reception i samme sal. Torben Brandt havde på vegne af Det Danske Thomas Mann Selskab givet en kortere version af sit foredrag på ”St. Bogdag”, lørdag den 30. maj 2015, kl. 13.00-13.45 på Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, Viborg. En PowerPoint-præsentation af foredraget forefindes på Selskabets hjemmeside.


Thomas Mann og billedkunsten, foredrag ved Christine Marstrand.

Tid & sted: Onsdag den 9. december 2015, kl. 18.00-20.00 i Auditorium 7 på Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 1. sal, København K.

(Entré for ikke-medlemmer: 50 kroner).


Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt planlagt flg. aktiviteter for 2016:

En læsekreds ved Morten Dyssel om hhv. Lotte i Weimar og Felix Krull, tolv mandage fra den 8. februar til den 9. maj 2016 i Garnisonskirkens menighedshus, Sct. Annæ Plads 4, København K (kursusgebyr: 1.100 kroner).

Et foredrag i foråret 2016 ved Niels Bille Hansen om ”Thomas Mann og musikken” i anledning af den forestående udgivelse af hans bog om dette emne.

Et seminar om Betrachtungen eines Unpolitischen, lørdag den 11. juni 2016, kl. 13.00-17.00 i Auditorium 7 på Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 1. sal, København K.

Et foredrag i efteråret 2016 ved Marie-Louise Hammer om Thomas Manns brug af billedmateriale i forbindelse med hans arbejde på Josef-tetralogien.

Et foredrag i efteråret 2016 ved Klaus Bohnen om Thomas Manns sene essays.

En rejse til (Thomas Manns) München i efteråret 2016 ved Morten Dyssel på vegne af bestyrelsen.København, den 8. februar 2016


Morten Dyssel


Formand for Det Danske Thomas Mann Selskab