Medlemskab


Medlemskab


Det Danske Thomas Mann Selskab afholder mindst fire årlige arrangementer. Et medlemskab giver gratis adgang eller rabat til de fleste af aktiviteterne. Indmeldelse i Det Danske Thomas Mann Selskab sker ved indbetaling af det årlige kontingent til Selskabets bankkonto i Nordea (Vesterport Afdeling): Reg.nr.: 5501. Kontonr.: 0744 383 773. Husk endelig at anføre navn, adresse og e-mailadresse.


Den årlige kontingentsats, som dækker et medlemskab fra og med den 1. september til og med den 31. august, beløber sig p.t. til 150 kroner.


Det Danske Thomas Mann Selskab har 136 medlemmer (pr. 22.2.2017).


Selskabet har følgende CVR-nummer: 35 17 60 39.