Medlemskab

Det Danske Thomas Mann Selskab


Medlemskab


Det Danske Thomas Mann Selskab afholder mindst fire årlige arrangementer. Et medlemskab giver gratis adgang eller rabat til de fleste af aktiviteterne. Indmeldelse i Det Danske Thomas Mann Selskab sker ved indbetaling af det årlige kontingent til Selskabets bankkonto i Nordea (Vesterport Afdeling): 5501 0744 383 773. Husk endelig at anføre navn, adresse og e-mailadresse.


De årlige kontingentsatser, som dækker et medlemskab fra og med den 1. september til og med den 31. august, beløber sig p.t. til:


  • 300 kroner for et erhvervsaktivt par på samme bopæl.
  • 200 kroner for en erhvervsaktiv enkeltperson.
  • 150 kroner for et pensioneret par eller to studerende på samme bopæl.
  • 100 kroner for en pensionist eller en studerende.


Det Danske Thomas Mann Selskab har 136 medlemmer (pr. 22.2.2017).


Selskabet har følgende CVR-nummer: 35 17 60 39.

Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Reserved